Sakums > Lapas lietošanas noteikumi

Lapas lietošanas noteikumi

KazuTosti.com neuzņemas nekādu atbildību par iespējamajiem Jūsu zaudējumiem vai kaitējumu, ja tāds rastos šīs mājas lapas lietošanas rezultātā, vai arī šajā mājas lapā piedāvātais pakalpojums nav bijis pieejams. Šajā interneta mājas lapā esošā informācija iegūta no avotiem, kas ir uzticami, tajā pat laikā Jums pašam ir jānovērtē šajā interneta mājas lapā esošās informācijas lietderība. Šajā interneta mājas lapā esošā informācija attiecas uz tās publicēšanas brīdi, un var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Šajā interneta mājas lapā esošajai informācijai ir informatīvs raksturs, tās izmantošana nerada juridiskas attiecības starp KazuTosti.com un Jums. To nevar uzskatīt kā piedāvājumu vai rekomendāciju iegādāties vai izmantot šajā interneta mājas lapā minētos produktus vai pakalpojumus.

KazuTosti.com neatbild par citu interneta mājas lapu saturu, kuras ir piesaistītas šai interneta mājas lapai.